Communicatieadviseur

Patrick Bus

Patrick Bus is een positieve, innemende en gedreven communicatieadviseur die opdrachtgevers en interne collega’s graag assisteert bij het optimaal communiceren van hun kernboodschappen. Kenmerkend voor zijn manier van werken is zijn analytische instelling, zijn vermogen om zich complexe informatie snel eigen te maken en deze te vertalen in een heldere, creatieve communicatievisie.

Vakinhoudelijk

Vakinhoudelijk ligt zijn interesse vooral op het gebied van sociale marketing en gedragsbeïnvloeding met campagnes binnen de overheid en de gezondheidszorg. Hij werkt graag samen met projectleiders, programmamanagers of leidinggevenden om hen strategisch te adviseren en praktisch te ondersteunen bij het communiceren van complexe boodschappen waarin het vertrouwen winnen en het overtuigen van de relevantie naar de ontvanger toe centraal staat.  

Relevante ervaring

Relevante ervaring Patrick Bus heeft sinds 1999 communicatieopdrachten uitgevoerd bij gemeenten, overheid, gezondheidszorg en Europese Unie en beschikt over ruime ervaring binnen overheidsorganisaties en diversiteitsthema’s. Patrick is begonnen bij de Nederlandsche Bank als communicatieadviseur tijdens de euroconversie en heeft zich in het begin van zijn carrière alle uitvoerende facetten van het communicatievak eigen gemaakt. Denk aan teksten schrijven, maken van websites, maken van films en later de inzet van sociale media om de doelgroep te bereiken.

Adviserende rol

Sinds 2006 is Patrick een meer adviserende rol gaan spelen en is hij zich gaan toeleggen op communicatiestrategie, campagnevoering, coaching en conceptontwikkeling. Dit heeft geresulteerd in een aantal grote opdrachten voor gemeenten, overheid en gezondheidszorg.

Opdrachtgevers

Een aantal voorbeelden van opdrachtgevers zijn Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Amsterdam Centrum, Stadsdeel Amsterdam Oost, Stadsdeel Amsterdam West, Afval Energie Bedrijf Amsterdam, De Nederlandsche Bank, Amsterdam Medisch Centrum, en Europese Unie Interreg IVC (North Sea Rural development).  

Rode draad

De rode draad vanuit een communicatieoogpunt in deze opdrachten is altijd een beleidsanalyse, gedragsambitie en evaluatieonderzoek. De opdrachten die Patrick heeft gedaan hebben altijd een sociaal kader. Diversiteit en inclusiviteit in de maatschappij waarin we leven zijn belangrijke pijlers.

Beschikbaar

Patrick is beschikbaar voor tijdelijke communicatieopdrachten met een maximale duur van  vier maanden, liefst vier dagen per week of minder.